مدیر تلگرام حس ریاست جمهوری پیدا کرده است

رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: دوروف احساس ریاست جمهورى یک کشور الکترونیکى ٢٠٠ میلیونى را پیدا کرده است به خاطر همین مى گوید من مقررات خودم را براى این کشور تصویب مى کنم؛ من قانون اساسى خودم را دارم.

ادامه

ذی‌نفعان تلگرام، مردم را به پیام‌رسان داخلی بدبین کردند

مدیرعامل یک پیام‌رسان ایرانی گفت: خلأ حضور پیام‌رسان‌های داخلی وجود ندارد اما به‌واسطه قدرت رسانه‌ای افرادی که از تلگرام سود می‌برند مردم به پیام‌رسان‌های داخلی بدبین شده و کمتر استفاده می‌کنند.

ادامه

فقط فیلتر تلگرام کاری را پیش نمی‌برد

مهدی چمران، رئیس شورای شهر چهارم و فعال سیاسی اصولگرا معتقد است اینکه فقط تلگرام فیلتر شود و پیام‌رسان امن و توانمند داخلی جایگزین آن نباشد کاری از پیش نمی‌رود. او تأکید دارد فیلترینگ باید همزمان با ارتقای پیام‌رسان‌های داخلی باشد تا بتوانند جایگزین تلگرام شوند.

ادامه