آمارهای نگران کننده انتشار تصاویر کودک آزاری در شبکه های اجتماعی

پژوهشگران موفق شده اند تا پایان سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۷۰ میلیون تصویر مرتبط با خشونت های جنسی و کودک آزاری را در فضای مجازی شناسایی کنند.

ادامه