تلگرام‌های فارسی، بی اعتنا به ضرب‌العجل شورا

با سررسید ۱۵ شهریورماه به عنوان آخرین مهلت داده شده به نسخه های فارسی پیام رسان تلگرام برای تبدیل شدن به یک پیام رسان بومی، کماکان فعالیت این پیام رسان ها ادامه دارد.

ادامه

هر کس گفته دستور فیلتر تلگرام از بالا صادر شده، علم غیب داشته

عضو کارگروه مصادیق مجرمانه مجلس سخنان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره فیلترینگ تلگرام را رد کرد.

ادامه