عضوگیری تکفیری‌ها در شبکه‌های اجتماعی

تارنمای خبری گلوبال پست با بررسی فعالیت های گروه های افراطی وابسته به القاعده در شبکه های اجتماعی در اینترنت، به بحث عضوگیری این گروه ها از این طریق برای درگیری های سوریه و نگرانی های مرتبط با آن پرداخت.

ادامه