به بهانه آزادی، فضای مجازی رها شده‌است

رئیس پلیس فتا ناجا با انتقاد از این مطلب که اینترنت کشور حد ابتدا و انتها ندارد، گفت: فضای مجازی و شبکه اجتماعی را رها کرده‌ایم تحت عنوان اینکه گفته می‌شود مردم آزاد باشند و به اطلاعات دسترسی آزاد داشته باشند.

ادامه

مجموعه مقالات محتوای ملی در فضای مجازی منتشر شد

«مجموعه مقالات همایش محتوای ملی در فضای مجازی» با هدف شناسایی زمینه‌های ایجاد وحدت رویه و انسجام عملیاتی در ارائه و مدیریت محتوای ملی در فضای مجازی منتشر شد.

ادامه