کمیسیون فضای مجازی مجلس، در برزخ ماندن و رفتن!

نایب رئیس کمیته ویژه فضای مجازی کمیسیون فرهنگی گفت: طرح تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی منتفی نشده و همچنان در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

ادامه

اعضای کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس مشخص شدند

اعضای کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس مشخص شدند که ۵ نفر از اعضای کمیسیون در این کمیته عضویت دارند.

ادامه

اوج گرفتن شایعات وایبری در سرازیری ارزش های اخلاقی

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس دلیل سرعت انتشار شایعات در شبکه های اجتماعی مانند وایبر را نادیده گرفتن ارزش های اخلاقی دانست و گفت: اگر سرعت آن کنترل نشود عاقبت غم انگیزی در انتظار جامعه خواهد بود.

ادامه