عدم آگاهی از سواد رسانه به فعالان فضای مجازی آسیب می‌زند

مسئول سازمان بسیج رسانه استان گیلان رسانه را ابزار دشمن برای القای تفکرات خود در جامعه ایران دانست و گفت: عدم آگاهی از سواد رسانه به فعالان فضای مجازی آسیب می‌زند.

ادامه