بررسی جامعه وبلاگ نویسی استان کهگیلویه و بویراحمد

کهگیلویه و بویر احمدیادداشت: از جمله واژه هاي جديدي كه قدم در عرصه ادبيات جهاني گذاشته است وبلاگ (weblog) است. توسعه پايدار در هر كشوري مستلزم ارج نهادن به امر تحقيق ،پژوهش و اطلاع رساني سريع و صحيح است. در صورتي كه پديده وبلاگ نويسي را از اين زاويه مورد توجه قرار دهيم،به جايگاه ارزشمند آن در ايجاد شبكه هاي گسترده نشر دانش و ارتباطي بر مبناي دريافت سريع بازخوردها در ارتباط با ايده ها ي ارائه شده، تسهيل در ارتباط محققين و نويسندگان و طبقه بندي محتوي در زمينه هاي مختلف بيشتر پي خواهيم برد.

وبلاگ كه براي اولين بار توسط “تيم برنرزلي” مخترع وب پياده سازي شد يكي از سرويس ها و خدمات وب و اينترنت مي باشد كه با ارائه كامپوننت هاي نرم افزاري كه معمولاً به صورت رايگان در اختيار كاربران قرار مي گيرد ،به آنها اجازه مي دهد تا به عنوان عضوي از جامعه مجازي و شبكه اي ايفاي نقش كنند و زمينه برقراري ارتباطي پويا و متقابل و ارائه نظريات، ديدگاه ها و اخبار در رابطه با موضوعات خاص را بدون محدوديت با قابليت اطلاع از نقطه نظرات ديگران درباره مطالب ارائه شده فراهم مي كند.

جامعه وبلاگ نويسان را اقشار مختلف و متفاوت تشكيل مي دهند. برنامه نويسان، طراحان وب و گرافيك، متخصصين ارتباطات و شبكه ها، روزنامه نگاران، وكلا، جامعه دانشگاهي، فعالان سياسي، مشاوران، نويسندگان و محققين نمونه هايي از اعضاي اين جامعه مي باشند. اين پديده جهاني در استان كهگيلويه و بويراحمد نيز مورد توجه خاصي قرار گرفته است و با استقبال شديد جامعه دانشگاهي و سياست مداران روبه رو شده است.در اين مقاله به علل گسترش وبلاگ نويسي در استان،بررسي جامعه وبلاگ نويسي،و تحليل پست ها و مطالب وبلاگ ها خواهيم پرداخت.

علل توجه به وبلاگ نويسي و گسترش آن در استان
وجود ساختار هاي منحصر به فرد اجتماعي و سياسي و فقدان ظرفيت هاي لازم براي تضارب آرا،تقابل افكار،ارائه نظريات و اطلاع رساني صحيح با توجه به تعصب هاي غلط و نابجاي قومي و قبيله اي و سياسي و عدم وجود روحيه انتقاد پذيري در ميان افراد ،پ‍ژوهشگران و نويسندگان و جوانان با موانع و محدوديت هاي محيطي فراوني براي پ‍ژوهش و اطلاع رساني مواجه شده اند ،به گونه اي كه ارائه يك نظريه يا مقاله و پژوهش موجبات ايجاد يك حركت قومي و بروز نا آرامي را فراهم مي كند.

همچنين سياست زدگي عامه مردم، برگزاري نشست ها و جلسات سياسي و اجتماعي را در بن بست قرار داده است. محروميت شديد استان و فقر و بيكاري از جمله مسائلي بوده است كه همواره مورد توجه جامعه دانشگاهي و پژوهشگران و كارشناسان علوم اجتماعي قرار گرفته است.

متاسفانه اختصاص بودجه هاي كلان از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبري و رؤساي محترم جمهور در طول ادوار مختلف و به ويژه در دولت عدالت محور نهم، با ناكارآمدي و فقدان خلاقيت و عدم دانش مديريت در ميان مديران استاني هم كمرنگ شد و نتوانست محروميت و فقر را از استان بزدايد. محروميتي كه شايد حاصل گزينش مديران استاني در جلسات شبانه طايفه اي و سياسي بر حسب تعداد آراي ارائه شده و تداخل وظايف قواي مجريه و مقننه و پا گذاشتن بر اصل تفكيك قوا باشد كه زمينه هاي انتخاب مديراني نا كارآمد و ضعيف را فراهم ساخته است.

نمايندگاني كه گزينش گر رؤساي ادارات و نهاد ها مي باشند تا جايي كه به خاطر ضعف و سستي استاندار سابق و حمايت هاي بي جاي نمايندگان استان از ايشان سالها بايد قيد استاندار بومي را بزنيم! شايد مهم ترين علل توجه به وبلاگ نويسي، حضور مديران ناكارآمدي است كه با عدم انتقاد پذيري تلاش هاي جوامع دانشگاهي و فرهنگي و اجتماعي و سياسي براي خروج از بن بست و محروميت و بيكاري و فقر را تلاش براي از دست دادن كرسي نشيني خود در طول ادوار و دولت هاي مختلف تلقي كرده و همواره منتقدان و اصحاب رسانه و انديشه را سركوب كرده اند.

وبلاگ با توجه به شاخصه هاي نرم افزاري و قابليت هاي و پتانسيل هاي خود،زمينه ارائه نظريات و انديشه هاي جوانان و اصحاب انديشه و رسانه را بدون محدوديت فراهم ساخته است، به گونه اي كه كاربران با ارائه نظريات و ديدگاه هاي خود كه به صورت مجهول و نا شناخته نيز مي تواند باشد، ترسي از بيان انديشه هاي خود ندارند و مانعي را براي ارائه آنها احساس نمي كنند و احساس امنيت اجتماعي مي كنند.

از ديگر عوامل گرايش به وبلاگ نويسي را مي توان عملكرد ضعيف رسانه هاي استان از جمله شبكه استاني دنا و هفته نامه هاي محلي استان دانست. رسانه ملي در استان با انحصار برنامه ها به مركز استان و عدم پوشش كامل خبري و اطلاع رساني حوزه هاي شهرستان هاي كهگيلويه و گچساران عملاً مسائل و اختلافات رايج بين اين شهرستان ها با مركز استان كه به تخصيص بودجه هاي عمراني، گزينش مسئولان استاني و اعتبارات زير بنايي و حس برتري منطقه اي بر مي گردد را آشكار ساخته است به گونه اي كه اكثريت مردمي شهرستان هاي كهگيلويه و گچساران، برنامه هاي شبكه استاني دنا را يكسويه و اطلاع رساني آن را ناقص و جهت دار ارزيابي مي كنند و قيافه هاي كليشه اي و خبر هاي كليشه اي رضايت و اطمينان آنان را سلب كرده است و ممكن است فقط گاهي براي اينكه تكرار خبر 20:30 را ببيند!

نگاهي به شبكه استاني بياندازند. هفته نامه هاي استان هم با توجه به فقر مالي تمامي صفحات خود را مزين به آگهي هاي مزايده و مناقصه هاي اداراتي است كه مسئولين آنها، قبلاً با آنها مصاحبه داشته اند و تعريف و تمجيدي از آنها در اين هفته نامه ها شده است.

وبلاگ كه يكي از مهم ترين تحولات در آن تبديل شدن به يك رسانه محاوره بوده است ،ضعف دستگاه هاي اطلاع رسانه اي استان را جبران كرده است.عامل ديگر توجه را مي توان فضاي باز و گسترده جامعه وبلاگ نويسي در سطح ملي و جهاني دانست كه به صورت شبكه بهم متصل شده اند و ارتباط برقرار كرده اند.

جامعه علمي و دانشگاهي كه با توجه به عدم برگزاري همايش ها و كنفراسهاي علمي و هزينه هاي انتشار كتبي و چند رسانه هاي دستاوردها و نظريات علمي خود ،وبلاگ را شاهراه و پل ارتياط مناسبي براي تعامل با ساير جوامع علمي دانند و به سادگي با ارائه ديدگاه هاي خود در وبلاگ ها ،در مدت زمان بسيار اندك، حجم وسيعي از اصحاب علم و قلم به آثار و نوشته هاي آنان دسترسي پيدا مي كنند.

يكي ديگر از علت ها، علاقه شديد جوانان استان به معرفي پتانسيل هاي گردشگري و طبيعي استان و فرهنگ و رسوم بومي و عشايري به ساير مناطق و استان ها است كه آن را هم براي خروج از محروميت و جذب گردشگر و پويايي اقتصاد و شناسايي سنت ها و فرهنگ زلال عشاير مي باشد.

با نگاهي به اين عوامل كه از اساسي ترين علل گرايش به وبلاگ نويسي در استان مي باشد به وضوح در تمامي زمينه ها، ناكارآمدي و فقدان دانش مسئوليت پذيري مسئولين استاني، محروميت و فقر، عدم وجود زير ساخت هاي لازم و اساسي و ضعف دستگاه هاي اطلاع رساني و رسانه اي مشهود است.

بررسي جامعه وبلاگ نويسي استان
وبلاگ ها در تقسيم بندي خاص به فردي و گروهي تقسيم بندي مي شوند. وبلاگ نويسي فردي و ارائه نظريات شخصي و ديدگاه هاي فردي بيشتر از وبلاگ نويسي گروهي و سازماني مورد توجه قرار گرفته شده است. به گونه اي كه 69 درصد از وبلاگ هاي استان به صورت فردي و 31 درصد به صورت گروهي و سازماني مديريت مي شوند.

در تقسيم بندي ديگر وبلاگ ها را به وبلاگ هاي متن گرا، عكس بلاگ ، ويدئو بلاگ و صوت بلاگ تقسيم مي كنند. سرعت نسبتاً پايين اينترنت و اتصال dial up كاربران استان به شبكه ي اينترنت سبب شده است كه وبلاگ هاي استان بيشتر به سمت وبلاگ هاي متن گرا و عكس بلاگ حركت كنند و عملاً وبلاگ هاي صوتي و تصويري به خاطر نياز به سرعت و پهناي باند زياد بدون استقبال مانده است.

93 درصد وبلاگ هاي استان را وبلاگ هاي متن گرا، 6 درصد آن را عكس بلاگ و كمتر از 1 درصد آن را ويدئو و صوت بلاگ شامل مي شوند كه عموماً از خارج استان مديريت مي شوند.

بررسي هاي ديگر نشان مي دهد كه سياست زدگي و توجه بيش از حد به سياست در وبلاگ هاي استان نيز نمود خاصي پيدا كرده است به گونه اي كه 37 درصد وبلاگ هاي استان با موضوع و محوريت سياسي و اجتماعي براي ارائه نقد هاي سياسي و اجتماعي شكل گرفته اند.

20 درصد از وبلاگ هاي استان با محوريت گردشگري و شهري براي ارائه تصاوير،مطالب و معرفي پتانسيل هاي گردشگري و شناسايي رسوم و فرهنگ استان ايجاد شده اند.

وبلاگ هايي با موضوع آموزشگاهي و دانشگاهي 14 درصد،علمي و آموزشي 12 درصد،فرهنگي و مذهبي 7 درصدو اطلاع رساني و خبري 6 درصد را شامل مي شود.

در اين ميان سهم وبلاگ هاي هرزه 4 درصد مي باشد كه در مقايسه با كل كشور و فضاي مجازي جهاني درصد بسيار كمي مي باشد كه نشان دهنده پويايي ، نشاط فكري سلامت اخلاقي وبلاگ هاي استان مي باشد.

45 درصد وبلاگ نويسان استان از نام استان، شهر ها و فرهنگ و رسوم مناطق استان براي نام وبلاگ هاي خود استفاده كرده اند و 55 درصد آنها هويت واقعي خود را ارائه داشته اند. 45 درصد ديگر معمولاً كساني هستند كه مايلند شخصيت اجتماعي و امنيت اجتماعي آنها به خاطر ارائه انديشه هايشان مورد هجوم قرار نگيرد.

علاقه به پرداختن به مسائل و رويداد هاي استان نيز در ميان وبلاگ نويسان استان 37 درصد از كل مطالب وبلاگ هاي استان را شامل مي شود.63 درصد وبلاگ نويسان استان جهت گيري سياسي خود را در پست ها و مطالب وبلاگ هاي خود به صورت محسوس آشكار نساخته اند و 37 درصد به صورت محسوس و با تفكر سياسي خود به بررسي موضوعات پرداخته اند .در ميان وبلاگ نويسان استان،چهره هاي شاخص سياسي اصلاح طلب هويدا هستند و 28 درصد از جامعه وبلاگ نويسي استان را وبلاگ نويسان با گرايش سياسي اصلاح طلبي تشكيل مي دهند.

تفكر اصول گرايي در اين ميان 9 درصد از اين جامعه را تشكيل داده است. اصلاح طلبان وبلاگ نويس عموماً به مسائل سياسي و اجتماعي و نقد وضعيت موجود استان و كشور مي پردازند و وبلاگ نويسان اصول گرا بيشتر به مسائل كلان سياسي كشور و مسائل مذهبي و عرفاني پرداخته اند.

نكته قابل توجه اين است كه وبلاگ نويسان اصولگراي استان از مديران استاني در طي پست ها و مطالب خود حمايت نكرده اند و شايد تنها درطي ماه هاي اخير استاندار محترم استان به تنهايي مورد توجه قرار گرفته شده است.

48 درصد وبلاگ نويسان را كساني تشكيل مي دهند كه داراي تحصيلات عالي و يا دانشجوي كارشناسي ارشد مي باشد و سايرين از طبقه كارشناسي ،و دانشجويان كارشناسي و كارداني مي باشند. در اين ميان 12 درصد از اين وبلاگ نويسان قالب و شكل ظاهري پيش فرض خود را ويرايش نموده اند و 88 درصد بدون ويرايش، صرفاً به ارائه مطالب و نظريات بدون توجه به شكل ظاهري وبلاگ خود پرداخته اند كه علت آن را مي توان عدم آشنايي با دانش برنامه نويسي و كد نويسي رايانه اي دانست.

در نتيجه گيري كلي مي توان وضعيت كلي وبلاگ نويسي استان را وضعيت بسيار مطلوب ارزيابي كرد كه البته در صورتي كه از سياست زدگي آن كاسته و وبلاگ نويسان به ارائه طرح ها و برنامه ها براي پيشرفت و توسعه همه جانبه استان بپردازند ،وضعيت ايده آلي را براي وبلاگ هاي استان رقم خواهد زد.

مسئولين فرهنگي استان نيز با توجه به گرايش افراد با تحصيلات عالي و بازديد گسترده و استقبال شديد كاربران از وبلاگ هاي استان بهتر است فراتر از برنامه هاي كليشه اي ،توجه وي‍ژه اي به وبلاگ هاي استان و وضعيت وبلاگ نويسان استاني داشته باشند.

اميدواريم تلاش هاي جامعه وبلاگ نويسي استان به همراه خواست و اراده و عزم مردم استان با بيداري مسئولين همراه شود و شاهد روزي باشيم كه محروميت و فقر از استان رخت بربسته و درد دستان رنج ديده پدرمان كمتر و ناله و شروه مادرمان خاموش!
انتهای پیام/.

سیدرضا خاضع
کارشناس بین الملل رایانه
وبلاگ جوانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

جایزه همراه اول