سند جامع اخلاقی کسب‌ و کارهای مجازی در دستور کار

گروه مطالعات اخلاقی فضای مجازی پروژه‌ای را با عنوان «تدوین سند جامع اخلاقی کسب‌وکارهای مجازی» تعریف و اجرا کرده است. این سند در جلسه پنجم شورای گروه مطالعات اخلاقی پژوهشگاه فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت.

ادامه

۱۰ونیم میلیون بازدید یکتا در ۱۷ رسانه

گزارش ساترا، درخصوص پخش زنده بازی پرسپولیس ایران در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر حاکی است،۱۷ رسانه از طریق ۲۹ کانال در این روز نسبت به پوشش مسابقه اقدام کردند که تعداد ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار کاربر یکتا از این طریق بازی را مشاهده کردند. حداکثر میزان بازدید همزمان در این رسانه ها نیز به عدد ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار رسید.

ادامه