تصمیماتی که خرج روی دست گوگل و فیس‌بوک گذاشت

کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده استرالیا، قانونی را تصویب می‌کند که براساس آن رسانه‌های بزرگ نظیر گوگل و فیس‌بوک را مجبور به پرداخت هزینه بابت انتشار اخبار رسانه‌های استرالیایی میکند.

ادامه

فیس‌بوک دست فرانسوی‌ها را رو کرد

در آستانه انتخابات آفریقای مرکزی، فیس‌بوک افراد مرتبط با ارتش فرانسه را به داشتن حساب‌های ترول به منظور تاثیرگذاری بر نتایج این انتخابات، متهم کرده است؛ وزارت دفاع فرانسه گفته است که این موضوع را بررسی می‌کند.

ادامه

اگر نمی‌توانید ما حذف می‌کنیم

یک عضو هیئت نظارت بر فیس‌بوک ضمن تاکید بر جلوگیری از انتشار اطلاعات غلط توسط مقاماتی نظیر ترامپ گفته است، تنها راه مدیریت مواردی که فیس‌بوک تصمیم گرفته آنها را حذف نکند این است که فیس‌بوک آن موارد را به ما ارجاع دهد.

ادامه