ارتش الکترونیک سوریه حساب کاربری فیس‌بوک و توییتر سی‌ان‌ان را به دلیل «بیان اطلاعات غیرمستدل به عنوان حقیقت» هک کرد

ارتش الکترونیک سوریه حساب کاربری فیس‌بوک و توییتر سی‌ان‌ان را به دلیل قلب‌نمایی حقیقت هک کرد.

ادامه