ایجاد شبکه ملی اطلاعات، لازمه تحول خواهی در عرصه فضای مجازی است

رئیس انجمن سواد رسانه ای طلاب، ایجاد شبکه ملی اطلاعات را لازمه تحول خواهی در عرصه فضای مجازی دانست و گفت: تقویت سواد رسانه ای، پیش نیاز تحول در عرصه های فرهنگی است.

ادامه