«ایرانت» نام جدید شبکه ملی اطلاعات

رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی گفته است استفاده از این نام باعث می‌شود این شبکه را دقیق‌تر ،کوتاه‌تر و اختصاصی‌تر (درمقابل شبکه‌ی دیگر کشورها) بیان کنیم.

ادامه