راهکار کاهش آسیب های فضای مجازی در خانواده چیست؟

مدرس دانشگاه و کارشناس فضای مجازی گفت : بر اساس پژوهش ها ، فرزندان عامل وابستگی خود به فضای مجازی را نبود ارتباط کلامی مناسب در خانواده می دانند ، از این رو تقویت روحیه گفت و گو در میان اعضای خانواده ، از وابستگی به فضای مجازی می کاهد.

ادامه

طرح اینترنت کودک با کمک خانواده‌ها به هدف می‌رسد

محیط فضای مجازی همانند محیط جامعه، از افراد مختلف با سلایق و دیدگاه‌های متفاوت شکل‌گرفته است که در این میان افرادی هم وجود دارند که برخلاف قوانین عمل کرده و روحیه‌ای متخلف و مخل نظم دارند.

ادامه