ضریب نفوذ اینترنت در بیرجند ۷۵ درصد است

مدیر سازمان فضای مجازی سراج خراسان‌جنوبی با اشاره ضریب ۷۵ درصدی نفوذ اینترنت در بیرجند گفت: استفاده هفت ساعت از تلفن همراه در شبانه‌روز تمام شئون زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده است و رشد ۱۴۶ درصد جرائم را در سطح استان نشان می‌دهد.

ادامه

ظرفیت های فضای مجازی برای تبلیغات دینی بررسی شد

نشست بررسی ظرفیت های فضای مجازی با حضور کارشناسان امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نو و مدیران برنامه ریزی فناوری اطلاعات و تحول اداری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

ادامه