توافق نظر درباره تعریف شبکه ملی اطلاعات / شبکه ملی بر ۱۴ پایه استوار می‌شود

یکی از موارد جدی اختلاف بین وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر پروژه، تفاوت بین تعریف اصولی شبکه ملی با زیرساخت‌های فعلی بوده است. آیا اتفاق نظر حاصل شده است؟

ادامه
5+55 ویژه ماه مبارک رمضان