ترامپیسم در برابر شبکه اجتماعی گیج است

ترامپ هفته گذشته وارد چالش جدید شد؛ چالش توئیتر! ترامپ مانند بسیاری از سیاستمداران تمایل دارد تا از منافع شبکه‌های اجتماعی برای رساندن نیت‌ها و خواست‌های خود به مخاطبان‌اش بهره بگیرد؛ ولی دوست ندارد تا به صورت متقابل صدای آن‌ها را نیز بشنود.

ادامه

پایان رویای گسترش آزادی با اینترنت و توییتر

تا همین چند سال پیش تصور می‌شد اینترنت و فضای مجازی جایی برای گسترش و تعمیق دموکراسی و آزادی بیان است اما ظهور موجودی به نام دونالد ترامپ نشان داد اوضاع آن‌گونه هم که ما فکر می‌کردیم نیست.

ادامه