فضای مجازی مهمترین ابزار استکبار در «جنگ نرم» علیه کشورهای اسلامی

یک پژوهشگر علوم دینی، فضای مجازی را مهمترین ابزار استکبار در «جنگ نرم» و «تهاجم فرهنگی» استکبار علیه کشورهای اسلامی معرفی و بر ضرورت نقش آفرینی فعالان فرهنگی در این فضا تأکید کرد.

ادامه