مردم درباره تلگرام چه فکری می‌کنند؟

مرکز افکارسنجی دانشگاه تهران در یک نظرسنجی سراسری با موضوع اختصاصی تلگرام، نتایج جالبی درباره نگاه مردم به این پیام‌رسان خارجی به دست آورده است.

ادامه