تکمیل شبکه ملی اطلاعات باعث رشد تحقیقات علمی می شود

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: تکمیل شبکه ملی اطلاعات می تواند نیاز بسیاری از کاربران را در حوزه‌های مختلف پاسخ دهد چراکه از این شبکه دیتاهای مورد نیاز افراد بدون هیچ گونه محدودیت در اختیار آنها قرار می گیرد.

ادامه

شبکه ملی اطلاعات و ضرورت ملی آن

شبکه ملی اطلاعات خوراک مورد نیاز افراد را بدون هیچ گونه محدودیت در اختیار آنها قرار می دهد و می تواند نیاز بسیاری از کاربران را در حوزه های مختلف بر طرف کند.

ادامه