افزودن حالت تاریک به برنامه موبایلی فیس‌بوک

فیس‌بوک در حال به روزرسانی نسخه موبایلی برنامه خود است تا حالت تاریک را به این نرم افزار بیفزاید. این کار موجب کاهش آسیب به بینایی در زمان استفاده از گوشی در شب می شود.

ادامه