رویداد ملی فهما فرصتی در جهت تحقق بیانیه گام دوم انقلاب است

آیت الله شعبانی گفت: رویداد ملی فهما با قرار گرفتن در بستر فضای مجازی می تواند سدی در مقابل تهدیدات دشمن در فضای مجازی باشد و می‌توان از این بستر برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی استفاده کرد.

ادامه