مطیعی، رسولی و طاهری در فضای مجازی هیأت هفتگی برگزار می‌کنند

هیأت میثاق با شهدا با مدیحه سرایی میثم مطیعی و هیأت فدائیان حضرت زهرا (س) با مدیحه‌سرایی حسین طاهری و هیأت ثارالله زنجان با مدیحه سرایی مهدی رسولی در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا جلسات هفتگی خود را در قالب هیأت مجازی برگزار خواهند کرد.

ادامه