طرح اینترنت کودک با کمک خانواده‌ها به هدف می‌رسد

محیط فضای مجازی همانند محیط جامعه، از افراد مختلف با سلایق و دیدگاه‌های متفاوت شکل‌گرفته است که در این میان افرادی هم وجود دارند که برخلاف قوانین عمل کرده و روحیه‌ای متخلف و مخل نظم دارند.

ادامه