واگذاری زمین تلگرام

فیلتر کردن تلگرم و کوچ شماری از کانال‌های تاثیرگذار سیاسی به نرم‌افزارهای داخلی براساس گفته‌های وزیر ارتباطات نه تنها نفس تلگرام را تنگ نکرد و باعث از رونق افتادن آن نشد، بلکه باعث شد زمین تلگرام و استفــــاده از فضای آن را به تفکرات دیگر و به خصوص نظرات همیشه منتقد-نفی کننده درباره ساختار سیاسی و دولت واگذار کنیم.

ادامه