شبکه ملی اطلاعات و تاثیر آن در افزایش توان اقتصاد داخلی

شبکه ملی اطلاعات یکی از نیازهای اساسی جوامع محسوب می شود؛ چرا که به عقیده کارشناسان وجود چنین شبکه ای می تواند توان اقتصاد داخلی کشور را در حوزه های مختلف به خصوص اقتصاد افزایش دهد.

ادامه

تلگرام‌های فارسی، بی اعتنا به ضرب‌العجل شورا

با سررسید ۱۵ شهریورماه به عنوان آخرین مهلت داده شده به نسخه های فارسی پیام رسان تلگرام برای تبدیل شدن به یک پیام رسان بومی، کماکان فعالیت این پیام رسان ها ادامه دارد.

ادامه