شبکه های اجتماعی ابزاری برای افشای مدعیان دروغین آزادی اطلاعات

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، گفت: این روزها،‌ رژیم غاصب صهیونیستی،‌ ملت فلسطین و مردم محاصره در باریکه غزه را در سکوت و حمایت طرفداران و مدعیان دروغین حقوق بشر، از زمین و هوا و دریا مورد هدف قرار داده و همراهان مدعی آزادی اطلاعات آن ها نیز رسانه هایی که به پوشش اخبار و حمایت از فلسطینی ها می پرداختند را فیلتر می کنند.

ادامه