مسئولین هم نمی‌دانند شبکه ملی اطلاعات چیست

سارا فلاحی در رادیو گفت و‌گو با تصریح بر اینکه با راه ‌اندازی شبکه ملی اطلاعات قصد مدیریت فضای مجازی را داریم، تأکید کرد: مدیریت لزوما به معنای محدودیت نیست.

ادامه