اخاذی با تهدید به افشای تصاوی شخصی درفضای مجازی

رئیس پلیس فتا استان لرستان از دستگیری فردی خبر داد که با تهدید به انتشار تصاویر خصوصی شاکیه در شبکه اجتماعی اینستاگرام قصد اخاذی از وی را داشت.

ادامه