ضرورت آگاهی بخشی و توانمندسازی خانواده ها از مشکلات فضای مجازی

اقدامی با اشاره به برگزاری دومین کارگاه آموزشی سبک زندگی جهادی و سواد رسانه خانواده، گفت: خیلی از خانواده ها هنوز از مشکلات جدی فضای مجازی اطلاع ندارند و نمی‌دانند که این هجمه از لحاظ جسمی و عاطفی بسیار مخرب است.

ادامه