بیانیه مرکز ماهر درباره افشای اطلاعات کاربران تلگرام

بعد از لو رفتن اطلاعات کاربران ایرانی در تلگرام و سیب اپ، مرکز ماهر (مدیریت امداد و هماهنگی رخداد‌های رایانه‌ای) زیرمجموعه سازمان فناوری اطلاعات، بیانیه‌ای را درخصوص افشای اطلاعات گسترده ، منتشر کرده است.

ادامه