راه‌اندازی شبکه‌های اینترنتی برای تخریب صداوسیما است

رئیس صداوسیما با اشاره به «تلاش‌های جبهه استکباری برای استفاده از شبکه‌هایی بر بستر اینترنت» برای این جنگ رسانه‌ای گفت: هدف‌شان این است که صداوسیما را تخریب کنند تا افکار عمومی سمت آن‌ها برود، اما به لطف الهی، امروز رسانه ملی با وجود همه توطئه‌های آن‌ها مشغول کار خودش است و در همین ایام اخیر، نظرسنجی‌ها نشان داد بالای ۸۰ درصد مردم به سازمان صداوسیما توجه دارند و این یعنی دشمنان موفق نشده‌اند.

ادامه