اینترنت و فضای مجازی مهم‌ترین آسیب تهدیدکننده خانواده‌ها هستند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سنندج پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و توجه والدین به رفتار فرزندان را بسیار مهم دانست و گفت: اینترنت و فضای مجازی مهم‌ترین آسیب تهدیدکننده خانواده‌ها هستند.

ادامه