«اینستاگرام» باعث نارضایتی نوجوانان از زندگیشان شده است

معاون انجمن سواد رسانه ای ایران گفت: رسانه‌ها باید برای تحقق حقوق کودک مطالبه گر باشند تا با فراهم شدن زیرساخت‌ها و امکانات لازم، بتوانند در امنیت کامل فعالیت کنند.

ادامه