طرح شبکه ملی اطلاعات در مرحله نهایی است

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه طرح شبکه ملی اطلاعات، مراحل تکاملی خود را طی کرده است، افزود: کمیسیون نظر نهایی خود را دو هفته آینده اعلام می کند و در اختیار صحن علنی قرار می دهد.

ادامه

تلاش می‌کنیم پیام‌رسان ایرانی اولویت کاربران باشد

نایب رییس کمیسیون فرهنگی با اشاره به تاکید بر اینکه رویکرد اعضای کمیسیون فرهنگی در حوزه فضای مجازی رویکرد سلبی نخواهد بود بلکه رویکرد ایجابی است، گفت: باید به گونه ای عمل کنیم تا با تقویت هرچه بیشتر پیام رسان های داخلی، هر ایرانی به هنگام گزینش میان پیام رسان های داخلی و خارجی گزینه داخلی را در اولویت قرار دهد.

ادامه

تقویت پیام‌رسان‌های داخلی، بیشترین دغدغه مجلس

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه ساکنان بهارستان به فضای مجازی، سلبی نیست بلکه نگاهی ایجابی است و بیشترین دغدغه هم حول این محوریت قرار دارد که پیام رسانهای داخلی را تقویت کنیم.

ادامه
5+55 ویژه ماه مبارک رمضان