همایش فضای مجازی پاک در مشهد برگزار شد

چهارمین همایش ملی «فضای مجازی پاک» با محور تدوین دکترین فضای مجازی پاک و آینده پژوهی امروز طی مراسمی در دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) مشهد برگزار شد.

ادامه

همایش فضای مجازی پاک/1

همایش «فضای مجازی پاک» (فمپ) به همت دانشگاه صنعتی شریف ۱۷ اسفندماه برگزار شد.

ادامه