شبکه‌های اجتماعی در اروپا پاسخگوتر می‌شوند

شیوع کرونا و افزایش اخبار جعلی مرتبط با آن و همچنین روند روبه رشد استفاده کاربران بویژه کودکان و نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی، اتحادیه اروپا را نگران کرده تا جایی که تصمیم گرفته با اعمال فشار مضاعف بر این رسانه‌های اجتماعی، آنها را در زمینه مطالب منتشر شده بر بستر پلتفرم‌هایشان مسئولیت‌پذیرتر کند.

ادامه

ممنوعیت برای فیس‌بوک

کمیسیون حفاظت از اطلاعات ایرلند(DPC) قصد دارد ارسال اطلاعات کاربران اتحادیه اروپا به آمریکا توسط این شرکت را ممنوع کند. این کمیسیون به فیس بوک مهلت داده تا پایان سپتامبر نسبت به حکم مبنی بر غیرقانونی بودن نقل و انتقالات طبق قوانین اطلاعات اتحادیه اروپا، اعتراض کند.

ادامه