پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک تدوین طرح‌های موردنیاز مدیریت فضای مجازی

یک ‏عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توییتی از ارسال نامه‌ای‌ به رییس و نمایندگان مجلس درباره ولنگاری فضای مجازی خبر داده و پیشنهاد تشکیل کمینه مشترک تدوین طرح‌های موردنیاز مدیریت فضای مجازی را مطرح کرده است.

ادامه