لوگوی حمایتی مجمع برای رحلت آیت الله بهجت

مجامع وبلاگی- سايت مجمع وبلاگ‌نويسان مسلمان كه در مناسبت‌های مختلف لوگوی حمايتی ارائه می‌كند، اين‌بار برای رحلت آيت‌الله بهجت لوگويی مناسبتی ارائه كرده ‌است.

ادامه

لوگوی مجمعی ها برای استقبال از شهدای گمنام

مجامع وبلاگی- سايت مجمع وبلاگ‌نويسان مسلمان كه در مناسبت‌های مختلف لوگوی حمايتی ارائه می‌كند، همزمان با تدفين شهدای گمنام در دانشگاه اميركبير لوگوی حمايتی

ادامه

پرتاب ماهواره سفیر امید و لوگوی حمایتی مجمعی ها

مجامع وبلاگی- سايت مجمع وبلاگ‌نويسان مسلمان كه در مناسبت‌های مختلف لوگوی حمايتی ارائه می‌كند، برای بزرگداشت پرتاب ماهواره سفير اميد لوگوی حمايتی را منتشر

ادامه
همراه من و اوانو