نشست «کاربردی سازی سواد اطلاعاتی» و «کرونا و سواد رسانه‌ای» برگزار شد

چهارمین نشست از سلسله نشست های سومین همایش ملی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی با موضوع «کاربردی سازی سواد اطلاعاتی» و «کرونا و سواد رسانه‌ای» عصر روز ۲۴ آبان ماه برگزار شد.

ادامه

ارتقای کیفیت زندگی با پیوند سواد سلامت، سواد اطلاعاتی و رسانه ای

دکتر محسن حاجی زین العابدینی ـ عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی و عضو شورای علمی سومین همایش ملی سواد رسانه ای و اطلاعاتی سومین همایش ملی سواد رسانه ای و اطلاعاتی این رویداد توسط دانشگاه امام صادق(ع) و مشارکت مرکز رسانه های دیجیتال آبان ماه برگزار می شود.

ادامه