شبکه شاد به آموزش و پرورش هدیه شد

محسن حاجی‌میرزایی درباره بهای خریداری اپلیکیشن شاد گفت: ما قرارداد پولی منعقد نکردیم و پولی تبادل نشده است. قرارداد صلح نوشتیم و اپلیکیشن شاد، هبه بوده است.

ادامه