مجلس، راه‌اندازی «شبکه ملی اطلاعات» را در اولویت قرار دهد

عضو مجلس خبرگان با تاکید بر ضرورت راه‌اندازی «شبکه ملی اطلاعات» از عملکرد ضعیف اعضای شورای‌عالی فضای مجازی برای رفع موانع آن انتقاد کرد و گفت: امید است مجلس اقدامات اساسی در این باره انجام دهد.

ادامه