آنچه در فضای مجازی اتفاق می افتد، جدا از مسائل زندگی نیست

محسن میر محمد صادقی روانشناس حوزه کودک ونوجوان گفت: اگر در زندگی اصول اخلاقی نداشته باشیم در فضای مجازی هم نمی توانیم به آن برسیم، طبیعتا اگر میخواهیم فرزندانمان دروغ نگویند اول از همه باید خودمان راستگو باشیم.

ادامه