از سوء‌مدیریت‌ها تا بی‌تاثیری نهاد متولیِ بازی‌های رایانه‌ای

یک بازی‌ساز رایانه‌ای معتقد است به قدری سوء‌مدیریت در حوزه بازی‌های رایانه‌ای وجود داشته که اگر از روی عمد هم می‌خواستند صنعتی را از ریشه بزنند نمی‌توانستند این‌گونه هماهنگ عمل کنند.

ادامه