شبکه ملی اطلاعات دارای اشکال است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شبکه ملی اطلاعات نیاز همه مردم در شئونات مختلف زندگی است و امنیت ملی، عمومی، اجتماعی و اخلاقی در ریل شبکه ملی اطلاعات است که دارای ایراداتی است.

ادامه

کسی از وزارت ارتباطات انتظار محتوا ندارد، ولی سیاستگذاری با شماست

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی پس از اتمام نطق وزیر ارتباطات در صحن علنی مجلس بیان کرد: کسی انتظار تولید محتوا از وزارت ارتباطات ندارد، ولی سیاست‌گذاری این موضوع با شماست.

ادامه

قالیباف گفت: فیلترینگ یک بحث لازم است، اما تنگ نظری و عمل کردن سلیقه‌ای اصلا پذیرفته شده نیست

«محمدباقر قالیباف» با اشاره به اهمیت سرعت اینترنت گفت: فیلترینگ یک بحث لازم و ضروری است، اما تنگ‌نظری و عمل کردن سلیقه‌ای اصلا پذیرفته شده نیست.

ادامه