کرونا و نقش خانواده در مدیریت فضای مجازی

ناباورانه ویروس کرونا زمینه پیوند دو نهاد خانواده و فضای مجازی را بیش از هر زمان دیگر فراهم کرده است. این وضعیت به خوبی اهمیت نهاد خانواده به‌عنوان نهادی توانمند برای پیشگیری از شیوع این ویروس منحوس را بر همگان روشن کرده است.

ادامه

لزوم تمرکز اولویت‌ها در عرصه فضای مجازی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در شورای سیاست گذاری کارگروه فضای مجازی استان گفت: در عرصه فضای مجازی لازم است روی اولویت‌ها تمرکز بیشتری داشته باشیم.

ادامه