برگزاری نخستین رویداد تخصصی تولید محتوای دیجیتال بسیج در استان ایلام

مسوول مرکز فضای مجازی بسیج سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام، گفت: نخستین رویداد تخصصی تولید محتوای دیجیتال بسیج در استان ایلام، به منظورمانور اقتدار بسیج در فضای مجازی، توسط بسیج و جهت رقابت بین فعالین بسیج فضای مجازی، برگزار می‌شود

ادامه