درخواست اتحادیه برای توقف رتبه‌‌بندی‌های کسب‌وکارها

اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی طی نامه‌ای خطاب به وزیر وزارت صمت توقف و بازنگری در رتبه‌بندی کسب‌وکار‌های مجازی را خواستار شد.

ادامه