نیاز به بازنگری در قوانین سایبری

یک مدرس و پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات از چرایی عدم جایگزینی پیام رسان های داخلی به جای تلگرام می گوید و تاکید دارد که ضمن بازنگری قوانین سایبری باید از تجربیات موفق کشورهای دیگر بهره مند شویم.

ادامه

فیلتر شدن یا نشدن واتس‌اپ تا این اندازه مهم است؟

در طول هفته های گذشته اخبار ضد و نقیض فیلترینگ یک نرم افزار ارتباطی و موج تقابلات رسانه ای دو جریان سیاسی در بدنه و حاشیه شورای عالی فضای مجازی ، بنده را بر آن داشت تا با یادداشتی کوتاه به بررسی و تحلیل این وضعیت بپردازم .

ادامه