حکمرانی سایبری یکی از مهمترین موضوعات پیش روی حوزه ICT است

رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در هشتمین دوره جشنواره فناوری اطلاعات ایران (ایران ایتکس) که با حضور فعالین کسب و کارهای حوزه ICT به صورت مجازی برگزار شد، درخصوص حکمرانی سایبری و تاثیر آن بر روی کسب و کارها سخنرانی کرد.

ادامه